Director: Wayne Wang

Snow Flower and the Secret Fan - Xuehua yu Mishan (2011)

Snow Flower and the Secret Fan - Xuehua yu Mishan (2011)

Dos tiempos de una misma cultura

Smoke (1995)

Smoke (1995)

Para contar buenas historias solo hacen falta palabras

Blue in the Face (1995)

Blue in the Face (1995)

De vuelta a esa esquina de Brooklyn