Guión: Zou Jinzhi

The Grandmaster - Yi dai zong shi (2013)

The Grandmaster - Yi dai zong shi (2013)

Dramón de artes marciales