Intérpretes: Chen Dao Ming

Hero - Ying Xiong (2002)

Hero - Ying Xiong (2002)

Trágica opera de artes marciales