Intérpretes: Marietta Marich

La matanza de Texas: el origen - Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

La matanza de Texas: el origen - Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

La primera carnicería

La matanza de Texas - The Texas Chainsaw Massacre (2003)

La matanza de Texas - The Texas Chainsaw Massacre (2003)

El espíritu del original casi intacto