Intérpretes: Yoshio Inaba

Harakiri - Seppuku (1962)

Harakiri - Seppuku (1962)

El verdadero rostro del honor

Los siete samuráis - Shichinin no samurai - Seven Samurai (1954)

Los siete samuráis - Shichinin no samurai - Seven Samurai (1954)

La obra maestra de Kurosawa